DOANH NGHIỆP

THỐNG KÊ

CÁC HƯỚNG DẪN

BÁO CÁO HÀNG THÁNG

9 Tháng Bảy, 2021

Thông báo vv cung cấp thông tin ĐKDN và thay đổi ND ĐKDN trên địa bàn TP T6/2021

Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên địa […]
16 Tháng Sáu, 2021

Thông báo V/v cung cấp thông tin đăng ký và thay đổi ND đăng ký DN trên địa bàn TP T5/2021

Thông báo V/v cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong T5/2021. Chi tiết file […]
16 Tháng Sáu, 2021

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tháng 5 năm 2021. Chi tiết file đính kèm

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tháng 5 năm 2021. Chi tiết file đính kèm ToànTP – ĐKKD 05.2021
14 Tháng Tư, 2021

Cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong T3/2021

Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn […]