DOANH NGHIỆP

THỐNG KÊ

CÁC HƯỚNG DẪN

BÁO CÁO HÀNG THÁNG

12 Tháng Tám, 2021

Thông báo vv cung cấp thông tin ĐKDN và thay đổi ND ĐKDN trên địa bàn TP T7/2021

Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên địa […]
9 Tháng Bảy, 2021

Thông báo về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 6-2021

Thông báo về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 6-2021 TB gửi Thuế DSTH tháng 06.2021 DS THU HỒI 6-2021 TỪ SYS
9 Tháng Bảy, 2021

Thông báo vv cung cấp thông tin ĐKDN và thay đổi ND ĐKDN trên địa bàn TP T6/2021

Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên địa […]
16 Tháng Sáu, 2021

Thông báo V/v cung cấp thông tin đăng ký và thay đổi ND đăng ký DN trên địa bàn TP T5/2021

Thông báo V/v cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong T5/2021. Chi tiết file […]