z5590478185290_b411b1124100da7b58549a6d8693df42
Biểu đồ thống kê dữ liệu Đăng ký Kinh doanh năm 2024
Biểu đồ tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP Quý I/2024
BIỂU ĐỒ VỐN ĐẦU TƯ TOÀN XÃ HỘI
KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUÝ I/2024
(KH giao năm 2024: 210.000 tỷ đồng)

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN VỚI TỔ CHỨC VÀ CÔNG DÂN

CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

 

THỐNG KÊ DỮ LIỆU

 

 

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU

 


Dự án đầu tư, xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng
KCN Đình Vũ – GĐI


Dự án đầu tư, xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Đình Vũ – GĐII


Dự án Vinhomes
Vũ Yên – Hải Phòng


Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật
Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm


Dự án Cầu Nguyễn Trãi – Hải Phòng


Dự án Khu nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN VỚI TỔ CHỨC VÀ CÔNG DÂN


DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA


DỊCH VỤ CÔNG HẢI PHÒNG


LỊCH TIẾP CÔNG DÂN


HỎI ĐÁP


ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG
CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


ĐỊNH HƯỚNG THU HÚT ĐẦU TƯ


DANH MỤC KÊU GỌI ĐẦU TƯ


HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

CHỈ ĐẠO – ĐIỀU HÀNH


VĂN BẢN
CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH


MỘT CỬA ĐIỆN TỬ


VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ


HỘP THƯ CÔNG VỤ


HỆ THỐNG QLCL ISO 9001:2015

 

THƯ VIỆN ẢNH – VIDEO

 

tva_1
default
tva_2
cdf91330a130636e3a21