Thông tin đăng ký doanh nghiệp

8 Tháng Năm, 2024

Danh sách doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, thay đổi, tạm ngừng, giải thể, thu hồi tháng 4/2024

Phòng ĐKKD đăng tải 8.3.24
3 Tháng Tư, 2024

Danh sách doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, thay đổi, tạm ngừng, giải thể T3/2024

Chi tiết file đính kèm: 3.ToànTP – ĐKKD 3.2024
3 Tháng Ba, 2024

Danh sách doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, thay đổi, tạm ngừng, giải thể T2/2024

Chi tiết file đính kèm: 3.ToànTP – ĐKKD 02.2024
3 Tháng Hai, 2024

Danh sách doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, thay đổi, tạm ngừng, giải thể T1/2024

Chi tiết file đính kèm: 3.ToànTP – ĐKKD 01.2024
10 Tháng Một, 2024

Danh sách doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, thay đổi, tạm ngừng, giải thể T12/2023

Chi tiết file đính kèm: 3.ToànTP – ĐKKD T12.2023
11 Tháng Mười Hai, 2023

Thống kê dữ liệu đăng ký doanh nghiệp năm 2023

8 Tháng Mười Hai, 2023

Quy định về người ký thông báo đăng ký hoạt động/thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Tại bài viết này, Phòng Đăng ký kinh doanh trao đổi về các quy định liên quan đến người có thẩm quyền ký vào thông báo đăng ký hoạt động/thay […]
8 Tháng Mười Hai, 2023

Quy định về người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

Tại bài viết này, Phòng Đăng ký kinh doanh trao đổi về các quy định liên quan đến người có thẩm quyền ký vào thông báo thay đổi người đại […]
8 Tháng Mười Hai, 2023

Quy định về vai trò người đăng ký, chức danh người ký trong các mẫu giấy đề nghị ĐKDN

Tại bài viết này, Phòng Đăng ký kinh doanh trao đổi về các quy định liên quan đến vai trò người đăng ký, chức danh người ký trong các mẫu […]
8 Tháng Mười Hai, 2023

Lưu ý về việc lập đúng loại giao dịch đăng ký/thông báo thay đổi nội dung ĐKDN khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp trực tuyến

Tại bài viết này, Phòng Đăng ký kinh doanh lưu ý người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN) về việc lập đúng loại giao dịch đăng ký/thông […]
8 Tháng Mười Hai, 2023

Lưu ý về kê khai thông tin ủy quyền trên hệ thống đăng ký khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp trực tuyến

Người thực hiện thủ tục là người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN) cần lưu ý về thao tác kê khai thông tin ủy […]
8 Tháng Mười Hai, 2023

Lưu ý về ký xác thực hồ sơ khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp trực tuyến

Tiếp tục loạt bài viết hướng dẫn, lưu ý mang tính nguyên tắc về thủ tục đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN) trực tuyến trên cơ sở những quy định của […]
8 Tháng Mười Hai, 2023

Định dạng của văn bản điện tử và việc ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp trực tuyến

Doanh nghiệp cần chú ý về định dạng của văn bản điện tử và việc ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN) khi thực hiện thủ tục […]
8 Tháng Mười Hai, 2023

Tính thống nhất giữa hồ sơ bằng bản giấy và hệ thống đăng ký khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp trực tuyến

Khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN) trực tuyến, doanh nghiệp cần đảm bảo nguyên tắc quan trọng nhất: “Thông tin của hồ sơ bằng bản giấy […]
20 Tháng Mười, 2023

Danh sách doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, thay đổi, tạm ngừng, giải thể T9/2023

3 Tháng Một, 2023

Hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp

– Xem các nội dung hướng dẫn tại đây. – Tải nội dung hướng dẫn tại đây. – Điện thoại liên hệ: 0225 2896989 – Địa chỉ truy cập:  http://haiphongdpi.gov.vn/ https://dangkykinhdoanh.gov.vn/
3 Tháng Một, 2023

Thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong tháng 7/2020

Công văn số 338/CV-ĐKKD ngày 05/8/2020 về việc cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong tháng […]
5 Tháng Năm, 2021

Công tác hậu kiểm doanh nghiệp

Danh sách doanh nghiệp thuộc trường hợp thông báo vi phạm, thu hồi/ gỡ thu hồi GCNĐKDN tháng 03/2021 Danh sách chi tiết tại file đính kèm  Hậu kiểm Danh […]
5 Tháng Năm, 2021

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong tháng 01/2021 Danh sách chi tiết tại file đính kèm Toàn TP – DKKD T1/2021 Tình […]
5 Tháng Năm, 2021

Mẫu văn bản đề nghị gửi kết quả đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính công

Mẫu văn bản đề nghị gửi kết quả đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính công Mẫu VB gửi KQ qua đường Bưu điện