Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

25 Tháng Chín, 2015

I. Thủ tục cấp GCN đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

24 Tháng Chín, 2015

II. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của UBNDTP

a) Trình tự thực hiện: – Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cho Sở Kế hoạch và Đầu tư theo một […]
23 Tháng Chín, 2015

III. Thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND thành phố hoặc Sở KH&ĐT cấp GCN đăng ký đầu tư

a) Trình tự thực hiện: – Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 55 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP cho Sở Kế […]
22 Tháng Chín, 2015

IV. Thủ tục ngừng hoạt động của dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND TP hoặc Sở KH&ĐT cấp GCN đăng ký đầu tư

a) Trình tự thực hiện: – Bước 1: Nhà đầu tư gửi thông báo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư; – Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận […]
21 Tháng Chín, 2015

V. Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND TP hoặc Sở KH&ĐT cấp GCN đăng ký đầu tư

a) Trình tự thực hiện: – Bước 1: Nhà đầu tư gửi quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư (trong trường hợp tự chấm dứt hoạt động) […]
19 Tháng Chín, 2015

VI. Thủ tục cấp lại và hiệu đính thông tin trên GCN đăng ký đầu tư

a) Trình tự thực hiện: – Bước 1: Nhà đầu tư văn bản đề nghị cấp lại hoặc hiệu đính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Sở Kế […]
18 Tháng Chín, 2015

VII. Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

a) Trình tự thực hiện: – Bước 1: Nhà đầu tư nộp Hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho cơ Sở Kế hoạch và Đầu […]
18 Tháng Chín, 2015

VIII. Thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài

a) Trình tự thực hiện: – Bước 1: Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp thuộc […]
17 Tháng Chín, 2015

IX. Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

a) Trình tự thực hiện: – Bước 1: Nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC nộp hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng điều hành tại Sở […]
17 Tháng Chín, 2015

X. Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

a) Trình tự thực hiện: – Bước 1: Nhà đầu tư nước ngoài gửi hồ sơ thông báo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt văn phòng điều […]