Chiến lược, quy hoạch

13 Tháng Mười Hai, 2023

Thông cáo báo chí về Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 02/12/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1516/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến […]
6 Tháng Mười Hai, 2023

Quyết định số 1516/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Chi tiết file đính kèm: 1516-ttg.signed
6 Tháng Mười Hai, 2023

Quyết định số 323/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

Chi tiết file đính kèm: 323-ttg.signed