CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

25 Tháng Ba, 2024

Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2024

Chi tiết file đính kèm: NQ 28_NQ-CP-KTXH T2.2024
14 Tháng Ba, 2024

Nghị quyết về việc sử dụng phòng chung, dự phòng nguồn ngân sách trung ương của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 cho các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Chi tiết file đính kèm: NQ 112.2024.QH15_18.01.2024 của Quốc hội vv sd dự phòng chung dự phòng nguồn ns
14 Tháng Ba, 2024

Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Chi tiết file đính kèm: NQ 111.2024.QH15_18.01.2024 của Quốc hội về một số cơ chế chính sách đặc thù thực hiện CT MTQG
14 Tháng Ba, 2024

Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hộ khóa XV

Chi tiết file đính kèm: NQ 110.NQ.2023.QH15_29.11.2023 kỳ họp thứ 6 QH khóa XV
14 Tháng Ba, 2024

Nghị quyết về tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn

Chi tiết file đính kèm: NQ 109.2023.QH15_29.11.2023 về tiếp tục thực hiện một số NQ QH khóa XV từ đầu nhiệm kỳ
14 Tháng Ba, 2024

Nghị quyết về giám sát chuyên đề “Về triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030”

Chi tiết file đính kèm: NQ 108.2023.QH15_29.11.2023của Quốc hội về giám sát chuyên đề
14 Tháng Ba, 2024

Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024

Chi tiết file đính kèm: NQ 103.2023.QH15_09.11.2023 của QH về KH phát triển KTXH năm 2024
25 Tháng Hai, 2024

Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2024

Chi tiết file đính kèm: 20-NQ-CP-KTXH thang 1.2024
15 Tháng Mười Hai, 2023

Kế Hoạch Triển khai thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

Chi tiết file đính kèm: KH TH TKCLP 2023 _2.signed
15 Tháng Mười Hai, 2023

Công tác thu ngân sách tháng 8, 8 tháng và những tháng cuối năm 2023

Chi tiết file đính kèm: di-6706-VP-TC3.signed
30 Tháng Mười Hai, 2022

Thông báo Công văn của Thành ủy về việc thực hiện Kết luận của Ban Bí thư Trung ương đảng

Số 245 thuc hien Kl của Ban BT TW Dang.pdf
30 Tháng Mười Hai, 2022

Thực hiện Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật

– Sở Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai kế hoạch thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” […]
30 Tháng Mười Hai, 2022

Tổng kết chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 -2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg

I. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, quán triệt, kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg và Kế hoạch số 134/KH- UBND ngày 28/6/2017 của Ủy ban nhân […]
30 Tháng Mười Hai, 2022

Thực hiện kiểm kê tài sản

Kiem ke tai san_0001 (1).pdf
30 Tháng Mười Hai, 2022

Thực hiện khai báo y tế khi quay lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng chống dịch sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 01/5 di-2902-UBND-VX.signed (1).pdf