Người phát ngôn

Người phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí

– Họ và tên: Nguyễn Hoàng Long

– Chức vụ: Giám đốc Sở

– Điện thoại: CQ: 0225 3822088       DĐ: 0912392757

– Email: nguyenhoanglong@haiphong.gov.vn

BC phat ngon va cung cap thong tin cho bao chi, Cong thong tin dien tu.signed.pdf