Khảo sát nhu cầu hỗ trợ kết nối chuyển giao công nghệ, tham gia chuỗi cung ứng, sản xuất các sản phẩm phụ trợ cho doanh nghiệp trên địa bàn TP Hải Phòng

Ủy ban nhân dân thành phố có công văn số 314/VP-KTĐN ngày 12/01/2024 về việc xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và các đơn vị liên quan dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về hỗ trợ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp của thành phố phát triển, nhất là hỗ trợ kết nối chuyển giao công nghệ, tham gia chuỗi cung ứng, sản xuất các sản phẩm phụ trợ của doanh nghiệp FDI, tạo mối liên hệ hợp tác phát triển giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài” và Văn bản của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố trình Ban Thường vụ Thành ủy, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trong tháng 02/2024.

Thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân thành phố giao, để có cơ sở dữ liệu phục vụ việc xây dựng Nghị quyết một cách sát thực nhất, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành khảo sát các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước trên địa bàn thành phố nhằm nắm bắt được khó khăn, vướng mắc và nhu cầu cần hỗ trợ thực tế nhất của doanh nghiệp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng đề nghị Quý Doanh nghiệp phối hợp thực hiện các nội dung khảo sát tại phiếu khảo sát theo link hoặc quét mã QR dưới đây trong ngày 25/01/2024:

https://forms.gle/zHgh1CsJNU6qevuv7

Để có thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng qua đầu mối: Đồng chí Vũ Thị Thu Hiền – Phòng Kinh tế đối ngoại; điện thoại: 0911.112.186; email : hienvtt2@gmail.com.