DOANH NGHIỆP

THỐNG KÊ

CÁC HƯỚNG DẪN

BÁO CÁO HÀNG THÁNG

10 Tháng Ba, 2021

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Tháng 02/2021

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Tháng 02/2021. Chi tiết file đính kèm: ToànTP – ĐKKD 02.2021
1 Tháng Ba, 2021

Danh sách doanh nghiệp thu hồi t1, t2/2021

Danh sách doanh nghiệp thu hồi T1, T2/2021. Chi tiết file đính kèm: DS DN thu hồi T1/2021 DS DN thu hồi T2/2021