DOANH NGHIỆP

THỐNG KÊ

CÁC HƯỚNG DẪN

BÁO CÁO HÀNG THÁNG

16 Tháng Sáu, 2021

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tháng 5 năm 2021. Chi tiết file đính kèm

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tháng 5 năm 2021. Chi tiết file đính kèm ToànTP – ĐKKD 05.2021
14 Tháng Tư, 2021

Cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong T3/2021

Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn […]
10 Tháng Ba, 2021

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Tháng 02/2021

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Tháng 02/2021. Chi tiết file đính kèm: ToànTP – ĐKKD 02.2021
1 Tháng Ba, 2021

Danh sách doanh nghiệp thu hồi t1, t2/2021

Danh sách doanh nghiệp thu hồi T1, T2/2021. Chi tiết file đính kèm: DS DN thu hồi T1/2021 DS DN thu hồi T2/2021