DOANH NGHIỆP

THỐNG KÊ

CÁC HƯỚNG DẪN

BÁO CÁO HÀNG THÁNG

15 Tháng Tám, 2022

Đảng ủy Công ty Xăng dầu Khu vực 3: Lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022

Đồng chí Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo hội nghị.   (HPĐT)- Sáng 14-7, Đảng uỷ Công […]
11 Tháng Tám, 2022

Kiện toàn lãnh đạo Hội doanh nghiệp quận Ngô Quyền

  Lãnh đạo UBND quận Ngô Quyền trao quyết định kiện toàn Hội Doanh nghiệp quận.   (HPĐT)- Chiều 7-7, UBND quận Ngô Quyền tổ chức hội nghị công bố […]
9 Tháng Chín, 2021

Thông báo vv cung cấp thông tin ĐKDN và thay đổi ND ĐKDN trên địa bàn TP T8/2021

Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên địa […]
12 Tháng Tám, 2021

Thông báo về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 7-2021

Thông báo về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 7-2021 DS THU HỒI THÁNG 7-2021