10 Tháng Năm, 2022

Thông báo về việc bảo trì Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư

Kính gửi các doanh nghiệp/nhà đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Do Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư hiện nay […]
27 Tháng Tư, 2022

Báo cáo kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh PCI năm 2021 của TP Hải Phòng

Sáng ngày 27/4/2022, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã tổ chức Lễ công bố chỉ […]
18 Tháng Ba, 2022

Kế hoạch thực hiện phân tích kết quả khảo sát, điều tra và công bố kết quả đánh giá DDCI năm 2021; triển khai đánh giá DDCI năm 2022 của thành phố Hải Phòng

Uỷ ban nhân dân Thành phố Hải phòng thông báo Kế hoạch thực hiện phân tích kết quả khảo sát, điều tra và công bố kết quả đánh giá DDCI năm […]
10 Tháng Ba, 2022

Lợi ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử

Thông báo về Những lời ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử, chi tiết file đính kèm: lợi ích khi sử dụng hóa đơn điện tử
10 Tháng Ba, 2022

Thông báo về việc triển khai thực hiện hóa đơn điện tử

Tổng cục Thuế thành phố Hải Phòng thông báo v/v triển khai thực hiện hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định […]
10 Tháng Ba, 2022

Thông báo vv cung cấp thông tin ĐKDN và thay đổi ND ĐKDN trên địa bàn TP T2/2022

Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên địa […]
10 Tháng Ba, 2022

Thông báo vv cung cấp thông tin ĐKDN và thay đổi ND ĐKDN trên địa bàn TP T1/2022

Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên địa […]
10 Tháng Ba, 2022

Thông báo vv cung cấp thông tin ĐKDN và thay đổi ND ĐKDN trên địa bàn TP T12/2021

Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên địa […]
10 Tháng Ba, 2022

Thông báo vv cung cấp thông tin ĐKDN và thay đổi ND ĐKDN trên địa bàn TP T11/2021

Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên địa […]
10 Tháng Ba, 2022

Thông báo vv cung cấp thông tin ĐKDN và thay đổi ND ĐKDN trên địa bàn TP T10/2021

Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên địa […]