9 Tháng Bảy, 2021

Thông báo về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 6-2021

Thông báo về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 6-2021 TB gửi Thuế DSTH tháng 06.2021 DS THU HỒI 6-2021 TỪ SYS
9 Tháng Bảy, 2021

Thông báo vi phạm của các doanh nghiệp trong tháng 6 – 2021

Thông báo vi phạm của các doanh nghiệp trong tháng 6 – 2021. Chi tiết file đính kèm: DS VI PHẠM THÁNG 6-2021 TỪ SYS
9 Tháng Bảy, 2021

Thông báo vv cung cấp thông tin ĐKDN và thay đổi ND ĐKDN trên địa bàn TP T6/2021

Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên địa […]
8 Tháng Bảy, 2021

Hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp tại Việt Nam

Tải tài liệu hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp tại đây: Hướng dẫn Chuyển đổi số cho DN tại VN
7 Tháng Bảy, 2021

Quyết định 885/QĐ-BKHĐT ngày 30/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố thủ tục mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành […]
16 Tháng Sáu, 2021

Thông báo V/v cung cấp thông tin đăng ký và thay đổi ND đăng ký DN trên địa bàn TP T5/2021

Thông báo V/v cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong T5/2021. Chi tiết file […]
16 Tháng Sáu, 2021

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tháng 5 năm 2021. Chi tiết file đính kèm

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tháng 5 năm 2021. Chi tiết file đính kèm ToànTP – ĐKKD 05.2021
16 Tháng Sáu, 2021

Thông báo về việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 5-2021

Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải phòng thông báo về việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 5-2021. Chi […]
6 Tháng Năm, 2021

THÔNG BÁO VỀ CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ ĐẦU TƯ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 2278/BKHĐT-ĐTNN ngày 22/4/2021 về việc chuyển đổi Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư, theo đó thông […]
29 Tháng Tư, 2021

Thông báo về việc tạm ngừng nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

Thực hiện kế hoạch nâng cấp Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh thông báo sẽ […]