Thông báo

6 Tháng Mười Hai, 2023

Thông báo Tổ chức “Hội thảo về công tác xúc tiến đầu tư và quản lý, giám sát dự án đầu tư trên địa bàn quận Dương Kinh, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng”

Ngày 12/12/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy, Ủy ban nhân dân quận Dương Kinh tổ chức Hội thảo về […]
28 Tháng Mười Một, 2023

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Dự án đầu tư xây dựng trung tâm thương mại Việt Hoàng tại Khu đô thị mới Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Trên cơ sở Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư đối với Dự án đầu tư xây dựng trung tâm thương mại Việt Hoàng ngày 26/5/2023 và […]
28 Tháng Mười Một, 2023

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Dự án đầu tư đóng mới 02 tàu biển 5.300 tấn và 5.200 tấn tại tại Công ty Cổ phần Thương mại và Đóng tàu Đại Dương, trụ sở tại số 55 Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng và Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp tàu thủy Sông Đào, trụ sở tại xã Tân Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

Trên cơ sở Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư đối với Dự án đầu tư đóng mới 02 tàu biển 5.300 tấn và 5.200 tấn ngày […]
28 Tháng Mười Một, 2023

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Dự án đầu tư khai thác cát làm vật liệu san lấp tại khu bãi bồi Soi Mờ, xã Bát Trang, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng

Trên cơ sở Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư đối với Dự án đầu tư khai thác cát làm vật liệu san lấp ngày 01/11/2023 và […]
28 Tháng Mười Một, 2023

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy tái chế, xử lý chất thải rắn công nghiệp tại xã Quang Trung và xã Quang Hưng, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng

Trên cơ sở Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư đối với Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy tái chế, xử lý chất thải rắn […]
22 Tháng Mười Một, 2023

Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng thông báo về giảm tiền thuê đất năm 2023

– Để triển khai Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 03/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023, Ban Quản lý Khu kinh tế […]
21 Tháng Mười Một, 2023

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Dự án “Đầu tư xây dựng trung tâm thương mại Việt Hoàng” tại Khu đô thị mới Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

1. Công ty Cổ phần công nghiệp Việt Hoàng đã nộp hồ sơ Thông báo chấmdứt hoạt động dự án đầu tư đối với dự án đầu tư “Đầu tư […]
20 Tháng Mười Một, 2023

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Dự án “Đóng mới 02 tàu biển 5.300 tấn và 5.200 tấn” tại Công ty Cổ phần Thương mại và Đóng tàu Đại Dương, trụ sở tại số 55 Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng và Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp tàu thủy Sông Đào, trụ sở tại xã Tân Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

1. Công ty Cổ phần phát triển công nghiệp tàu thủy Nam Sơn đã nộp hồ sơ Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư đối với dự […]
14 Tháng Mười Một, 2023

Thông báo mời tham dự Hội nghị Kết nối đầu tư, kinh doanh giữa doanh nghiệp Việt Nam – Hà Lan tại Hải Phòng

Thông báo mời tham dự Hội nghị Kết nối đầu tư, kinh doanh giữa doanh nghiệp Việt Nam – Hà Lan tại Hải Phòng – Thời gian: 10h00-12h00 ngày 16/11/2023 […]
23 Tháng Mười, 2023

Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Hải Phòng với doanh nghiệp Trung Quốc và Ấn Độ

– Sở Công Thương vừa có Văn bản gửi Hiệp hội doanh nghiệp thành phố; Cộng đồng doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu; thương mại, dịch vụ […]