29 Tháng Mười Một, 2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai khảo sát nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp tại Hải Phòng

Nhằm giúp cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nhanh chóng triển khai chuyển đổi số phù hợp với hoạt động thực tế cũng như góp phần nâng cao […]
16 Tháng Mười Một, 2021

Thông tin cảnh báo

Thời gian gần đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được phản ánh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức và cá nhân về việc một số […]
8 Tháng Mười Một, 2021

Thông báo về việc đăng ký tham gia Hội nghị quốc tế về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến xuất khẩu, kết hợp tổ chức giao thương trực tuyến trên nền tảng số

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp Thực hiện kế hoạch Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2021, Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với Hiệp […]
14 Tháng Mười, 2021

Thông báo về việc lập và gửi Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư 6 tháng đầu năm 2021

Thông báo về việc lập và gửi Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư 6 tháng đầu năm 2021. Chi tiết xem tại Thông báo.
9 Tháng Chín, 2021

Thông báo vv cung cấp thông tin ĐKDN và thay đổi ND ĐKDN trên địa bàn TP T8/2021

Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên địa […]
7 Tháng Chín, 2021

Công văn v/v triển khai nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quý nhà đầu tư, doanh nghiệp triển khai nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư. […]
25 Tháng Tám, 2021

Báo cáo cập nhật khó khăn, vướng mắc do dịch Covid-19

Sở Kê hoạch và Đầu tư đề nghị các Doanh nghiệp, nhà đầu tư báo cáo các khó khăn, vướng mắc do tác động của dịch Covid-19  theo các chỉ […]
12 Tháng Tám, 2021

Thông báo về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 7-2021

Thông báo về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 7-2021 DS THU HỒI THÁNG 7-2021
12 Tháng Tám, 2021

Thông báo vv cung cấp thông tin ĐKDN và thay đổi ND ĐKDN trên địa bàn TP T7/2021

Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên địa […]
10 Tháng Tám, 2021

Quy định mức thu lệ phí hỗ trợ covid 19

Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Chi tiết file đính […]