Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm

Khu đô thị Bắc sông Cấm nói chung, khu Trung tâm hành chính – chính trị TP Hải Phòng nói riêng sẽ là một đô thị hiện đại, năng động, thịnh vượng bậc nhất khu vực phía Bắc, là một biểu tượng của sự phát triển, mở rộng quy mô của TP trong thời kỳ mới. Qua đó, góp phần trong xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành TP đi đầu cả nước trong sự nghiệp CNH – HĐH; động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và của cả nước.

Dự án có kết cấu giao thông, cấp thoát nước, năng lượng, chiếu sáng đô thị, thông tin liên lạc, môi trường đồng bộ và hiện đại, giúp thành phố mở rộng không gian đô thị, giảm tải cho khu vực đô thị cũ hiện nay. Khi hoàn thành, Trung tâm Chính trị – Hành chính TP là trụ sở của tất cả các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị – xã hội thành phố (trừ các lực lượng vũ trang).

Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Chính trị – Hành chính thành phố, hệ thống giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại Khu đô thị Bắc sông Cấm do Ban Quản lý dự án phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng làm chủ đầu tư. Địa điểm xây dựng tại xã Tân Dương, huyện Thuỷ Nguyên với khoảng 13,63 ha. Tổng mức đầu tư 2.513.243.000.000 đồng. Thời gian và tiến độ thực hiện dự án từ năm 2020 đến năm 2025. Nguồn vốn từ ngân sách thành phố.

Các công trình chính gồm 14 khối nhà, thiết kế đối xứng theo hai trục Bắc – Nam và Đông – Tây. Ngoài ra còn xây dựng hệ thống kỹ thuật phụ trợ.