Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai khảo sát nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp tại Hải Phòng

Nhằm giúp cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nhanh chóng triển khai chuyển đổi số phù hợp với hoạt động thực tế cũng như góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng tổ chức khảo sát, nắm bắt thông tin về nhu cầu chuyển đổi số trong doanh nghiệp theo những nội dung dưới đây và rất mong Quý doanh nghiệp, doanh nhân dành thời gian trả lời phiếu khảo sát này.

Chi tiết Phiếu khảo sát nhu cầu chuyển đổi số: Phiếu khảo sát nhu cầu chuyển đổi số