Thời gian gần đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được phản ánh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức và cá nhân về việc một số người tự xưng là cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư liên hệ qua điện thoại, đến trực tiếp đơn vị đặt vấn đề mua các loại sách, hồ sơ, tài liệu liên quan đến lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, đăng ký kinh doanh, đào tạo…

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức và cá nhân được biết: Hành vi của một số đối tượng nêu trên là lừa đảo, giả mạo, lợi dụng danh nghĩa Sở Kế hoạch và Đầu tư để trục lợi. Sở Kế hoạch và Đầu tư không phát hành tài liệu, ấn phẩm sách, đăng ký kinh doanh và không cử cán bộ liên hệ qua điện thoại cũng như đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ quan chào bán bất kỳ hồ sơ, tài liệu, ấn phẩm sách nào liên quan đến các khóa đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức. Đồng thời, đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân khi phát hiện cá nhân tự xưng là cán bộ của Sở Kế hoạch và Đầu tư liên hệ hoặc đến yêu cầu mua hồ sơ, tài liệu, ấn phẩm sách, đăng ký kinh doanh cần từ chối và thông tin đến phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân số điện thoại 02253.823352 để phối hợp với cơ quan chức năng kịp thời xử lý, ngăn chặn.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin đến các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã được rõ nhằm tránh bị lừa gạt.