Dự án sản xuất máy và thiết bị cho văn phòng Kyocera Việt Nam

Vốn đầu tư: 187,5 triệu USD / Mục tiêu thực hiện: SX, thiết kế và tiêu thụ các sản phẩm máy in, máy photocopy … / Địa điểm thực hiện dự án: KCN VSIP, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng