KHU CÔNG NGHIỆP TRÀNG DUỆ

Khu công nghiệp Tràng Duệ

Khu công nghiệp Tràng Duệ, TP Hải Phòng với tổng diện tích 600ha được xây dựng theo mô hình quần thể kiến trúc hiện đại.

. Chủ đầu tư: Tập đoàn phát triển khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng (SHP). Địa chỉ: Trên Quốc lộ 10 giữaThái Bình và Quảng Ninh

. Website: www.trangdue-ip.com.vn

. Điện thoại: 031.3589263

. Tổng diện tích: 600 ha (400 ha dành cho IP, 200 ha dành choThị trấn)

Giai đoạn 1: 150 ha

Giai đoạn 2: 250 ha ( Chưa giải phóng mặt bằng)

. Số khách thuê: 21

. Số công nhân trong khu: 2.430

. Nhà xưởng xây sẵn: 15 căn (tổng diện tích 70.000 m2)

Khu vực nhà xưởng xây sẵn: Diện tích 3.000 m2, 5.000m2, 6.000m2 / căn (chỉ còn căn 5.000m2)

. Cơ sở hạ tầng và tiện ích:

o Hệ thống đường: 32m & 22,5m

o Hệ thống xử lý chất thải: 1,500 m3/ngày và đêm

o Nhà máy xử lý nước: không xây dựng (sử dụngnhà máy xử lý nước Vật Cách, năng suất:

20.000m3/ ngày đêm)

o Điện: Trạm 110 KV/35/22 KV
Công suất 2×63 MVA 120 MVA

Giai đoạn 1: 40MW
Giai đoạn 1: 150 ha (120 ha dành cho xây dựng nhà máy, 30 ha dành cho Cơ sở hạ tầng, cây xanh và các tiện ích khác)

o Đất cho thuê của giai đoạn 1: 50%

o Quỹ đất của giai đoạn 1: 46,02 ha (4.1 ha không giải quyết)

o Đất dành cho việc mở rộng trong tương lai: 19,5 ha

o Nhà máy tiêu chuẩn: 4,000 m2 và 5,000 m2

. Giai đoạn 2: 250 ha (Chưa giải phóng mặt bằng)