MỘT SỐ KHU CÔNG NGHIỆP ĐANG HOẠT ĐỘNG

Một số khu công nghiệp đang hoạt động

Bao gồm một số khu công nghiệp như: Nomura, Ðình Vũ, VSIP, Đồ Sơn, Tràng Duệ, Nam Cầu Kiền, Nam Đình Vũ.

 

Cơ sở hạ tầng Nomura Ðình Vũ VSIP Đồ Sơn Tràng Duệ NamCầu Kiền NamĐình Vũ MP Đình Vũ Khu CN và DV hàng hải
Khu CN3,351 ha 153 ha GÐ I:164 ha

GÐ II:

377,46 ha

507,6 ha 150 ha GÐ I:187,81 ha

GÐ II:

214,02 ha

268,32 ha 1.329.11 ha 231 ha
Hệ thống đường nội bộ 20m – 30m 24m – 68m 26m-90m 21,5m – 34m 22,5m – 32m 20m – 30m 24m – 68m
Hệ thống cấp điện NM điện 500 MW 110 KV/124 MVA

220 KV/

500 MVA

GÐ 1: 63kWT.số: 200MW Điện lưới QG 110 KV/80 MVA22KV/80 MVA 110 KV/80 MVA 110KV/124MVA 220KV/500MVA
Hệ thống cấp nước 13.500 m3/ngày dêm 40.000 m3/ngàydêm 69.000m3/ngày dêm 1.2000 m3/ngàydêm 20.000 m3/ngàydêm 25.000 m3/ngày dêm Ðang xây dựng
Hệ thống xử lý nước thải 13,500 m3/ngày 20.000m3/ngày 500m3/ngày

T.Số: 69.000

m3/ngày

10.000 m3/ngày 20,000 m3/ngày 4.600 m3/ngày 20,000 m3/ngày
Viễn thông 2.000 đường điện thoại trực tiếp và hệ thống internet Hệ thống internet tốc độ cao 42.000 đường truyền ADSL Hệ thống điện thoại, ADSL Hệ thống điện thoại hiện đại, mạng ADSL, Wimax 1.500 đường truyền: IDD, ADSL Hệ thống điện thoại, ADSL
Nhà máy tiêu chuẩn 1 tầng:1,461 m2/lot

4 tầng:

1,474m2/lot

1,743m2/can 3,000 m2;5,000 m2;

6,000 m2

Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng