KHU CÔNG NGHIỆP NOMURA

Khu công nghiệp Nomura

Khu Công nghiệp Nomura – Hải Phòng (Nomura – Hai Phong Industrial zone – NHIZ) là dự án Khu Công nghiệp do công ty liên doanh giữa Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Tập đoàn Tài chính Nomura (Nhật Bản).

• Chủ dự án: Nhà phát triển khu công nghiệp Nomura Hải Phòng (NHIZ)Địa chỉ: Huyện An Dương, cạnh quốc lộ 5

• Điện thoại: 031.3743613

• Tổng diện tích: 153 ha ( 123 ha đất công nghiệp, 30 ha cho cơ sở hạ tầng
và các tiện ích)

• Số khách thuê: 54 (48 khách thuê là khách Nhật)

• Số lượng công nhân trong khu: 26.428

• Quỹ đất: được khai thác hết

• Cơ sở hạ tầng và tiện ích:

o Hệ thống đường: 30m & 20m

o Nhà máy xử lý rác thải: 10.800m3/ngày đêm

o Nhà máy xử lý nước: 13.500m3/ngày đêm

o Điện: 110kV/120MVA

o Nhà máy điện: 50MW

o Nhà máy tiêu chuẩn: 1 tầng: 1,461 m2/ tầng
4 tầng: 1,474 m2/ tầng

o Giá thuê đất (USD/m2/kỳ): Thương lượng