Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp và khách quốc tế nhân dịp xuân Canh Tý – 2020 dự kiến được tổ chức vào ngày 13/1/2020

Để thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội của thành phố, tình hình hoạt động của doanh nghiệp năm 2019, kế hoạch phương hướng năm 2020; kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 – 2020; đồng thời thông báo kết quả hỗ trợ doanh nghiệp, giải quyết kiến nghị, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp của thành phố và các sở, ngành, địa phương trong năm 2019; kết quả thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố năm 2019; UBND thành phố dự kiến tổ chức Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp và khách quốc tế nhân dịp Xuân Canh Tý – 2020 vào lúc 16h30 ngày 13/1/2020, tại Trung tâm Hội nghị thành phố.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo của hơn 300 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tại Hội nghị, UBND thành phố tổ chức khen thưởng 50 doanh nghiệp tiêu biểu.