6 Tháng Mười, 2017

DANH MỤC VÀ NỘI DUNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG CỦA PHÒNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI, SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HẢI PHÒNG

Đối với lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương […]
25 Tháng Chín, 2015

CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH + Luật Đầu tư năm 2020; + Văn bản số 8909/BKHĐT-PC ngày 31/12/2020 của Bộ Kế hoạch đầu tư về triển khai […]
24 Tháng Chín, 2015

I. THỦ TỤC CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

I. THỦ TỤC CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ 1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không […]
23 Tháng Chín, 2015

II. THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

II. THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ 1. Thủ tục điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong giấy […]
22 Tháng Chín, 2015

III. THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

III. THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ Vui lòng bấm vào đây để xem thêm chi tiết
21 Tháng Chín, 2015

IV. THỦ TỤC GIÃN TIẾN ĐỘ ĐẦU TƯ

IV. THỦ TỤC GIÃN TIẾN ĐỘ ĐẦU TƯ Vui lòng bấm vào đây để xem thêm chi tiết
20 Tháng Chín, 2015

V. THỦ TỤC TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

V. THỦ TỤC TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ Vui lòng bấm vào đây để xem thêm chi tiết
19 Tháng Chín, 2015

VI. THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

VI. THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ Vui lòng bấm vào đây để xem thêm chi tiết
18 Tháng Chín, 2015

VIII. THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG HỢP ĐỒNG BCC

VIII. THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG HỢP ĐỒNG BCC  Vui lòng bấm vào đây để xem thêm chi […]
18 Tháng Chín, 2015

VII. THỦ TỤC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG HỢP ĐỒNG BCC

VII. THỦ TỤC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG HỢP ĐỒNG BCC  Vui lòng bấm vào đây để xem thêm chi tiết
17 Tháng Chín, 2015

X. THỦ TỤC BẢO ĐẢM ĐẦU TƯ TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC TIẾP TỤC ÁP DỤNG ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

X. THỦ TỤC BẢO ĐẢM ĐẦU TƯ TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC TIẾP TỤC ÁP DỤNG ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ Vui lòng bấm vào đây để xem thêm chi tiết
17 Tháng Chín, 2015

IX. THỦ TỤC ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ CHO DỰ ÁN HOẠT ĐỘNG THEO GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ HOẶC GIẤY TỜ KHÁC CÓ GIÁ TRỊ PHÁP LÝ TƯƠNG ĐƯƠNG

IX. THỦ TỤC ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ CHO DỰ ÁN HOẠT ĐỘNG THEO GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ HOẶC GIẤY TỜ KHÁC […]
16 Tháng Chín, 2015

XI. THỦ TỤC CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

XI. THỦ TỤC CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ Vui lòng bấm vào đây để xem thêm chi tiết
15 Tháng Chín, 2015

XII. GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, PHẦN VỐN GÓP VÀO TỔ CHỨC KINH TẾ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

XII. GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, PHẦN VỐN GÓP VÀO TỔ CHỨC KINH TẾ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Vui lòng bấm vào đây để xem thêm chi tiết