Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024

(Haiphong.gov.vn) – Chiều 1/2, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024; Khen thưởng các tập thể, cá nhân; Phát động thi đua và Ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Đồng chí Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch HĐND thành phố dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách thành phố Lã Thanh Tân.

Toàn cảnh Hội nghị.

 

Đại biểu dự Hội nghị.

 

Năm 2023, tập thể cán bộ, công chức, nhân viên của Văn phòng tiếp tục khẳng định là một tập thể đoàn kết, thống nhất. Công tác tham mưu, phục vụ tiếp tục được đổi mới, tạo nền nếp và đã có nhiều chuyển biến rõ nét, hiệu quả trong hoạt động của Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thành phố; nhất là đã chủ động tham mưu, phục vụ tổ chức thành công 04 Kỳ họp HĐND thành phố, phục vụ Đoàn ĐBQH Hải Phòng dự hoạt động 05 Kỳ họp Quốc hội và các hoạt động giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên, tiếp xúc cử tri, lấy ý kiến tham gia vào Kỳ họp Quốc hội, HĐND thành phố.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024.

 

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2024, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố đề ra 16 phương hướng, nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng và công tác chuyên môn. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục quán triệt và thực hiện các Nghị quyết Trung ương Đảng khóa 12, 13; Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, thực hiện nghiêm Quy định số 37 ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về những điều đảng viên không được làm… cùng một số nhiệm vụ quan trọng khác.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bùi Đức Quang đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố quyết tâm hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bùi Đức Quang đề nghị trong thời gian tới, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố giữ vững truyền thống đoàn kết, gắn bó, giữ vững nguyên tắc làm việc; phát huy dân chủ, đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng; coi trọng công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chuyên môn, công tác phục vụ, quyết tâm hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, đồng thời có giải pháp cụ thể, thiết thực để cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức cơ quan.

Các tập thể, cá nhân tiêi biểu được biểu dương, khen thưởng.

 

Nhân dịp này, 2 tập thể và 3 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố; 2 tập thể và 6 cá nhân được nhận Giấy khen của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố.

Hội nghị cũng tổ chức phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2024.