Quyết tâm thay đổi đột phá xếp hạng Chính quyền số để đưa Hải Phòng vào nhóm tỉnh, thành phố dẫn đầu về chỉ số Chuyển đổi số

(Haiphong.gov.vn) – Khẩn trương hoàn thành các Dự án liên quan đến chuyển đổi số, đó là nhiệm vụ trọng tâm mà Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường giao cho Sở Thông tin & Truyền thông tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 ngành Thông tin & Truyền thông, chiều 10/1.

Anh-tin-baiQuang cảnh Hội nghị.

Năm 2023,  Sở Thông tin và Truyền thông thành phố đã triển khai tích cực, toàn diện các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch đề ra, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ đạt 84%. Công tác quản lý hoạt động các cơ quan báo chí, thông tin tuyên truyền được triển khai tích cực, kịp thời phản ánh kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, việc thực hiện Chủ đề năm cũng như các sự kiện chính trị quan trọng của thành phố. Đặc biệt, Sở TT&TT tổ chức thành công Cuộc thi “Phát thanh viên tuyên truyền về Cải cách hành chính nhà nước thành phố năm 2023”; Giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ V với chủ đề “Hải Phòng – Thành phố văn minh, hiện đại”; Diễn đàn Chuyển đổi số thành phố với chủ đề “Kiến tạo dữ liệu số – nền tảng phát triển kinh tế – xã hội”…

Thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 với số lượng nhiệm vụ chuyển đổi số tăng đột biến với 75 nhiệm vụ trọng tâm, sử dụng kinh phí gần 400 tỷ đồng từ nguồn sự nghiệp thành phố. Sở đã chủ động đổi mới, nâng cao tiến độ, hiệu quả, chất lượng đánh giá, thẩm định hồ sơ các nhiệm vụ, dự án CNTT, chuyển đổi số thành phố… Tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến ở mức cao, trung bình trên 90% toàn thành phố. Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn đảm bảo an toàn mạng lưới, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp; đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ Diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó siêu bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng năm 2023.

Trong năm 2023, Hải Phòng cũng hoàn thành đưa vào khai thác mới 121 trạm BTS công nghệ 4G, đưa tổng số trạm BTS trên toàn địa bàn lên 2.442 trạm. Sản lượng hồ sơ bưu chính công ích phát sinh trong năm 2023 ước đạt 125.400 hồ sơ, bằng 120% so với cùng kỳ năm 2022 là 104.500 hồ sơ. Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông tiếp tục phát triển, hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả. Doanh thu bưu chính năm 2023 ước đạt 1.040 tỷ đồng, bằng 112,3% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu viễn thông năm 2023 ước đạt 3.470 tỷ đồng, bằng 110 % so với cùng kỳ năm 2022.

Lĩnh vực thanh tra, kiểm tra được chú trọng, Sở tiến hành xử phạt các tổ chức cá nhân vi phạm trong lĩnh vực thông tin trên mạng, lĩnh vực báo chí, lĩnh vực quảng cáo, lĩnh vực viễn thông với tổng số tiền là 340,992 triệu đồng.

Anh-tin-baiPhó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, chúc mừng những kết quả mà ngành TT&TT đạt được trong năm 2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường cũng nêu rõ, một số nhiệm vụ của ngành còn chậm triển khai như SOC, kết nối Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp Bộ, cấp tỉnh với Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Việc hướng dẫn, đôn đốc, thẩm định các nhiệm vụ về chuyển đổi số còn chậm, chưa đảm bảo tiến độ. Công tác chỉnh trang, ngầm hóa cáp viễn thông đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên, khối lượng công việc vẫn còn nhiều chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu của nhân dân cũng như của thành phố…

Anh-tin-baiCác tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng.

Để nhiệm vụ chuyển đổi số được triển khai có hiệu quả hơn trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường đề nghị ngành TT&TT tiếp tục bám sát các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra tại trong các Nghị quyết của Thành ủy, HĐND, các chương trình, kế hoạch của UBND thành phố. Cùng với đó, Sở khẩn trương hoàn thành Dự án thực hiện một số nội dung để xây dựng chính quyền số thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025; Dự án triển khai nâng cấp hạ tầng CNTT trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội thành phố, giai đoạn 2022 – 2025; Xây dựng Chiến lược dữ liệu số thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030… nhằm mục tiêu thay đổi đột phá vị trí xếp hạng Chính quyền số thành phố, đưa Hải Phòng vào nhóm tỉnh, thành phố dẫn đầu về chỉ số chuyển đổi số.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023 được nhận Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen của UBND thành phố và Sở Thông tin và Truyền thông.