Tin tức – sự kiện

14 Tháng Mười Hai, 2015

Tình hình xuất khẩu của doanh nghiệp FDI trong 11 tháng năm 2015

Tình hình xuất khẩu của doanh nghiệp FDI trong 11 tháng năm 2015 Trong 11 tháng năm 2015, xuất khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt 105 tỷ USD (kể […]
13 Tháng Mười Hai, 2015

BẢN TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ HẢI PHÒNG QUÝ III NĂM 2015

BẢN TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ HẢI PHÒNG QUÝ III NĂM 2015 TÌNH HÌNH CẤP VÀ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ […]
13 Tháng Mười Hai, 2015

BẢN TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ HẢI PHÒNG QUÝ II NĂM 2015

BẢN TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ HẢI PHÒNG QUÝ II NĂM 2015 TÌNH HÌNH CẤP VÀ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ […]
13 Tháng Mười Hai, 2015

BẢN TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ HẢI PHÒNG QUÝ I NĂM 2015

BẢN TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ HẢI PHÒNG QUÝ I NĂM 2015 TÌNH HÌNH CẤP VÀ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ […]
4 Tháng Mười Hai, 2015

KCN Đình Vũ tiếp tục đón nhận 02 dự án mới của nhà đầu tư trong nước

KCN Đình Vũ tiếp tục đón nhận 02 dự án mới của nhà đầu tư trong nước Ngày 26/11/2015, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp 02 […]
4 Tháng Mười Hai, 2015

Dự án Gfortune Logistics được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Dự án Gfortune Logistics được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Ngày 23/11/2015, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký […]
4 Tháng Mười Hai, 2015

Khu công nghiệp Tràng Duệ đón thêm dự án mới của nhà đầu tư Hàn Quốc

Khu công nghiệp Tràng Duệ đón thêm dự án mới của nhà đầu tư Hàn Quốc Ngày 19/11/2015, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng […]
22 Tháng Mười Một, 2015

Tình hình đầu tư nước ngoài 10 tháng năm 2015

Tình hình đầu tư nước ngoài 10 tháng năm 2015 Tính chung trong 10 tháng năm 2015, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 19,29 tỷ USD, […]
14 Tháng Mười Một, 2015

Thu hút FDI của các tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng

Thu hút FDI của các tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng Trong 10 tháng năm 2015, khu vực đồng bằng sông Hồng (gồm 11 địa phương là Bắc Ninh, […]
31 Tháng Mười, 2015

Hải Phòng đứng đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư Nhật Bản

Hải Phòng đứng đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư Nhật Bản Những năm gần đây, Hải Phòng liên tục có những dự án có vốn đầu tư […]