Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP

Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP

Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP giai đoạn 2016-2020

Xin mời click vào đây để xem toàn bộ danh mục.

Comments

comments