Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP

Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP giai đoạn 2016-2020

Xin mời click vào đây để xem toàn bộ danh mục.

Comments

comments