Hệ thống đường thủy

Hệ thống giao thông đường thủy Hải Phòng liên kết hầu hết các tỉnh trong khu vực miền Bắc và thực hiện vận chuyển tới 40% tổng lượng hàng hóa lưu thông bằng đường thủy của các tỉnh phía Bắc.

Hệ thống giao thông đường thủy Hải Phòng liên kết hầu hết các tỉnh trong khu vực miền Bắc và thực hiện vận chuyển tới 40% tổng lượng hàng hóa lưu thông bằng đường thủy của các tỉnh phía Bắc.

Hải Phòng hiện có hơn 400 km đường thủy nội địa với trên 50 bến cảng thủy nội địa, 03 cầu phao, 06 bến phà.Về luồng lạch: Tổng chiều dài toàn tuyến 85 km (trong đó đoạn được nâng cấp cải tạo 42km là Lạch Huyện, Hà Nam, Bạch Đằng, Sông Cấm). Gồm 4 đoạn với các thông số kỹ thuật được thiết kế như sau:

o Đoạn Lạch Huyện: Bề rộng luồng 100m, độ sâu -7,2m,

o Đoạn Bạch Đằng: Bề rộng luồng 100m; độ sâu: -7,0m,

o Đoạn Sông Cấm : Bề rộng luồng 80m; độ sâu -5,5m,

o Đoạn Hà Nam : Bề rộng luồng 80m; độ sâu -7,2m.

Nguồn: Sở GTVT Hải Phòng

Comments

comments