Thêm 19 Dự án FDI mới đầu tư tại Hải Phòng

Theo Sở KH&ĐT, thành phố hiện có 361 Dự án FDI còn hiệu lực Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 6,7 tỷ USD. Trong đó, số vốn đã thực hiện đạt 45,3% tổng vốn đăng ký đầu tư.

Theo Sở KH&ĐT, thành phố hiện có 361 Dự án FDI còn hiệu lực Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 6,7 tỷ USD. Trong đó, số vốn đã thực hiện đạt 45,3% tổng vốn đăng ký đầu tư.

Từ đầu năm đến nay, Hải Phòng thu hút 19 Dự án FDI mới với tổng vốn đầu tư 335,7 triệu USD, có 14 Dự án đang hoạt động tăng vốn đầu tư 42,2 triệu USD.

Comments

comments