Annoucement

18 February, 2019

Haiphong leader meets delegation of Nomura – Haiphong Industrial zone Development Corp

Vice chairman of Haiphong People’s Committee Nguyen Van Thanh met Mr. Takeshi Nishida, chairman of the Members’ Council of Nomura – Haiphong Industrial zone Development Corporation (NHIZ), Mr. Kenji Umezawa, […]
18 February, 2019

Decoration of Tam Bac Bridge completed

Hoang Huy Group associated with the Department of Transport to hold a ceremony to hand over the decorations of Tam Bac Bridge. Leaders of Haiphong city, representatives of Hoang Huy […]
26 September, 2017

Thông báo v/v lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2016

Thông báo v/v lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2016 Thông báo v/v lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư […]
26 September, 2017

Công văn v/v báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án đầu tư

Công văn v/v báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng đề nghị quý doanh […]
26 September, 2017

Thông báo v/v: Hoạt động giám sát đầu tư và thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

Thông báo v/v: Hoạt động giám sát đầu tư và thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư […]
25 September, 2017

Hướng dẫn các sở, ban, ngành thành phố đăng ký nhu cầu vốn đầu tư công năm 2016

Hướng dẫn các sở, ban, ngành thành phố đăng ký nhu cầu vốn đầu tư công năm 2016 Để chuẩn bị giao chi tiết kế hoạch đầu tư công thành […]
17 August, 2017

Công văn hướng dẫn tạo tài khoản báo cáo dự án đầu tư

Công văn hướng dẫn tạo tài khoản báo cáo dự án đầu tư Công văn số 279/ĐTNN-THTT Xin mời click vào đây để xem công văn.