Lễ trao giấy chứng nhận đầu tư dự án Nhà máy IIA – Công ty TNHH IHI Infrastructure Asia tại KCN Đình Vũ