Thư viện video

10 Tháng Một, 2023

Video hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư

Video hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ  Video hướng dẫn doanh nghiệp báo cáo online Video hướng dẫn xử lý hồ sơ
26 Tháng Bảy, 2022

Hai Phong – Destination for investors

26 Tháng Bảy, 2022

Hải Phòng – Điểm đến của nhà đầu tư.