Danh sách các dự án đầu tư còn hiệu lực

STT Tên Dự án/Doanh nghiệp Ngày cấp Nguồn vốn đầu tư Mục tiêu hoạt động
1 CT TNHH Vận tải biển Đông Long 22/8/91 Úc Vận chuyển hàng đường biển và cho h/s thực tập.
2 CTLD hữu hạn Hải Thành 23/8/91 Trung Quốc XD, kinh doanh cho thuê sạp hàng, văn phòng, phòng ở, khách sạn, nhà hàng, trung tâm giao dịch, kho tàng và kinh doanh các dịch vụ có liên quan tại Chợ Sắt.
3 CT TNHH Giant-V 4/8/92 Đài Loan SX giày dép và các sản phẩm từ da, giả da để XK.
4 CT TNHH LD Du lịch Quốc tế Hải Phòng 6/8/92 Hồng Kông Kinh doanh khu du lịch, KS, Casino tại Đồ Sơn.
5 CT LD TNHH Kai-nan 6/11/92 Đài Loan Sản xuất giày dép, các sản phẩm bằng da, giả da.

Xem thêm toàn bộ danh sách

Danh sách các dự án đầu tư chấm dứt hoạt động

TT Số GCNĐT/ GPĐT Ngày cấp Tên dự án/doanh nghiệp Vốn đầu tư đăng ký (USD) Nguyên nhân thu hồi/chấm dứt hoạt động
1 2 3 4 5 9
I. NGOÀI KHU CÔNG NGHIỆP
1 021043000137 31/12/08 CT TNHH IHI Infrastructure Asia – Dự án tại Lê Thiện 6,060,606 Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động dự án
Văn bản chấp thuận 121/KHĐT-KTĐN ngày 24/01/2017 của Sở KHĐT
2 021022000143 13/4/09 CT TNHH Major Việt Nam 8,000,000 Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động dự án
3 021022000054 6/11/07 CT TNHH Phú Phát Hồng Nghiệp 1,000,000 Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động dự án
4 02112000176 12/3/08 CN CT TNHH Finlay Việt Nam tại HP 400,000 Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động dự án
5 021043000174 3/3/11 Công ty TNHH KS. Việt Nam 201,000 Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động dự án