Ngày hội Tư vấn, Hỗ trợ thủ tục Đăng ký Kinh doanh và Đầu tư tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt – Tiệp