Quy hoạch thành phố

QUY HOẠCH THÀNH PHỐ

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 32/NQ-TW, với sự năng động, sáng tạo và những nỗ lực của toàn Đảng bộ, quân và dân, TP. Hải Phòng đã có bước phát triển mới, toàn diện trên nhiều lĩnh vực.