Lễ trao giấy chứng nhận đầu tư dự án nhà máy sản xuất lốp xe Bridgestone tại khu công nghiệp Đình Vũ