Chuyển đổi số

27 Tháng Sáu, 2022

Hội thảo “Phương pháp luận về Chuyển đổi số” góp phần để công cuộc chuyển đổi số trên địa bàn thành phố diễn ra thành công

Các đại biểu tham dự Hội thảo. (Haiphong.gov.vn) – Sáng 24/6, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố phối hợp với Tập đoàn BKAV tổ chức Hội thảo “Phương […]
15 Tháng Sáu, 2022

Ngành Công Thương: Triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022, giai đoạn 2023 – 2025

(Haiphong.gov.vn) – Chiều 9/6, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường nghe báo cáo về việc triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số ngành Công thương năm 2022, giai đoạn […]
8 Tháng Sáu, 2022

Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2022 – 2025 và năm 2022 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hải Phòng ban hành kế hoạch số 12/KH-KHĐT về vv chuyển đổi số giai đoạn 2022 – 2025 và năm 2022 tại Sở […]
8 Tháng Sáu, 2022

Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của UBND thành phố về việc Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của UBND thành phố về việc Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU Chương trình hành động thực hiện […]
8 Tháng Sáu, 2022

Đẩy mạnh chuyển đổi số để tạo bước phát triển nhanh, bền vững thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Quang cảnh Hội thảo. (Haiphong.gov.vn) – Sáng 8/6, Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức Hội thảo “Đẩy mạnh chuyển đổi số để tạo bước phát triển nhanh, bền vững […]