Tin tức – sự kiện

25 Tháng Tám, 2015

Dự án Nhà máy Luyện Gang Đình vũ điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư 03 triệu USD

Dự án Nhà máy Luyện Gang Đình vũ điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư 03 triệu USD Ngày 02/02/2015, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp […]
25 Tháng Tám, 2015

Một số dự án phải đánh giá tác động môi trường

Một số dự án phải đánh giá tác động môi trường Theo quy định tại Nghị định 18/2015/NĐ-CP, tất cả các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu […]
25 Tháng Tám, 2015

Dự án Regina Miracle International Việt Nam điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư 90 triệu USD

Dự án Regina Miracle International Việt Nam điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư 90 triệu USD Ngày 12/01/2015, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy […]
25 Tháng Tám, 2015

Dự án sản xuất Nhãn mác hàng hóa và gia công cuộn mực in mã vạch RIBBON tại khu công nghiệp Tràng Duệ được cấp giấy chứng nhận đầu tư

Dự án sản xuất Nhãn mác hàng hóa và gia công cuộn mực in mã vạch RIBBON tại khu công nghiệp Tràng Duệ được cấp giấy chứng nhận đầu tư […]
25 Tháng Tám, 2015

Quy trình, thủ tục đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài theo Luật Đầu tư 2014

Quy trình, thủ tục đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài theo Luật Đầu tư 2014 Ngày 24/12/2014, Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức […]
25 Tháng Tám, 2015

Chấm điểm 9 tháng bứt phá cải thiện môi trường kinh doanh

Chấm điểm 9 tháng bứt phá cải thiện môi trường kinh doanh Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có báo cáo chi tiết về kết quả cải thiện môi […]
25 Tháng Tám, 2015

Cấm chuyển giao 30 công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 120/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết […]
25 Tháng Tám, 2015

Mở lối cho doanh nghiệp

Mở lối cho doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII, tại Khoản 2 Điều 14 quy định: “công […]
25 Tháng Tám, 2015

Hải Phòng trở thành một trong những địa phương có bước đột phá mạnh mẽ về thu hút FDI

Hải Phòng trở thành một trong những địa phương có bước đột phá mạnh mẽ về thu hút FDI “Tính từ tháng 9/2011 đến hết tháng 10/2014, Hải Phòng đã […]
25 Tháng Tám, 2015

Thành phố có 409 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư gần 10 tỷ USD

Thành phố có 409 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư gần 10 tỷ USD Đến nay, Hải Phòng có 409 dự án FDI còn hiệu […]