Đối thoại doanh nghiệp

22 Tháng Tám, 2023

Tổng hợp các kiến nghị và câu hỏi của doanh nghiệp tại Hội nghị
gặp gỡ, đối thoại của Thường trực Thành ủy với doanh nghiệp
thành phố Hải Phòng năm 2023

Tổng hợp các kiến nghị và câu hỏi của doanh nghiệp tại Hội nghị gặp gỡ, đối thoại của Thường trực Thành ủy với doanh nghiệp thành phố Hải Phòng […]
21 Tháng Tám, 2023

THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY HẢI PHÒNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GẶP GỠ, ĐỐI THOẠI VỚI DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC NĂM 2023

THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY HẢI PHÒNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GẶP GỠ, ĐỐI THOẠI VỚI DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC NĂM 2023 “Doanh nghiệp Hải Phòng đoàn kết, tự hào, tự cường […]
28 Tháng Bảy, 2023

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỔ CHỨC NGÀY HỘI TƯ VẤN, HỖ TRỢ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Triển khai Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 12/4/20222 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng giai […]
19 Tháng Bảy, 2023

Thông báo về Hội nghị Thường trực Thành ủy
gặp gỡ đối thoại doanh nghiệp trong nước

THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GẶP GỠ, ĐỐI THOẠI VỚI DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC NĂM 2023 “Doanh nghiệp Hải Phòng đoàn kết, tự hào, tự cường và […]
6 Tháng Sáu, 2023

TỔNG HỢP NỘI DUNG TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA DOANH NGHIỆP

PHỤ LỤC – TỔNG HỢP NỘI DUNG TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA DOANH NGHIỆP
6 Tháng Sáu, 2023

THÔNG BÁO Kết luận của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp

Ngày 30/5/2023, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Hoàng Long đã chủ trì Hội nghị đối thoại doanh nghiệp để giải quyết kiến nghị doanh nghiệp trong […]