Định hướng thu hút đầu tư

28 Tháng Mười Một, 2023

Định hướng thu hút đầu tư

1. Tiếp tục thực hiện chủ trương tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thúc đẩy các thành phần kinh tế […]