Báo cáo kinh doanh hàng tháng

9 Tháng Chín, 2021

Thông báo vv cung cấp thông tin ĐKDN và thay đổi ND ĐKDN trên địa bàn TP T8/2021

Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên địa […]
12 Tháng Tám, 2021

Thông báo về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 7-2021

Thông báo về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 7-2021 DS THU HỒI THÁNG 7-2021
12 Tháng Tám, 2021

Thông báo vv cung cấp thông tin ĐKDN và thay đổi ND ĐKDN trên địa bàn TP T7/2021

Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên địa […]
9 Tháng Bảy, 2021

Thông báo về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 6-2021

Thông báo về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 6-2021 TB gửi Thuế DSTH tháng 06.2021 DS THU HỒI 6-2021 TỪ SYS
9 Tháng Bảy, 2021

Thông báo vv cung cấp thông tin ĐKDN và thay đổi ND ĐKDN trên địa bàn TP T6/2021

Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên địa […]
16 Tháng Sáu, 2021

Thông báo V/v cung cấp thông tin đăng ký và thay đổi ND đăng ký DN trên địa bàn TP T5/2021

Thông báo V/v cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong T5/2021. Chi tiết file […]
16 Tháng Sáu, 2021

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tháng 5 năm 2021. Chi tiết file đính kèm

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tháng 5 năm 2021. Chi tiết file đính kèm ToànTP – ĐKKD 05.2021
14 Tháng Tư, 2021

Cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong T3/2021

Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn […]
10 Tháng Ba, 2021

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Tháng 02/2021

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Tháng 02/2021. Chi tiết file đính kèm: ToànTP – ĐKKD 02.2021
1 Tháng Ba, 2021

Danh sách doanh nghiệp thu hồi t1, t2/2021

Danh sách doanh nghiệp thu hồi T1, T2/2021. Chi tiết file đính kèm: DS DN thu hồi T1/2021 DS DN thu hồi T2/2021