Hội nghị đối thoại giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp trong lĩnh vực Hội nhập quốc tế và Xuất nhập khẩu sẽ diễn ra vào 7h30, ngày 26/9/2023

(Haiphong.gov.vn) – Nhằm nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trong lĩnh vực logistics, hoạt động xuất nhập khẩu, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, hội nhập quốc tế, xuất xứ hàng hóa, kịp thời tháo gỡ, giải quyết và kiến nghị cấp trên giải quyết đối với trường hợp vượt thẩm quyền để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu trong thời gian tới trên địa bàn thành phố.

Vào lúc 7h30, ngày 26/9/2023, tại Hội trường cơ quan Sở Công Thương – Số 9 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, lãnh đạo ngành Công Thương thành phố sẽ Đối thoại, giải đáp những vướng mắc, xem xét giải quyết những khó khăn của doanh nghiệp trong lĩnh vực Hội nhập quốc tế và Xuất nhập khẩu.

Hội nghị tập trung làm rõ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh liên quan đến giải quyết các TTHC, các vấn đề khó khăn, vướng mắc đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp…không giải quyết kiến nghị liên quan đến thẩm quyền của cơ quan tư pháp, kiến nghị của công dân.

Sở Công Thương trân trọng kính mời quý doanh nghiệp đăng ký tham dự đối thoại và gửi trước kiến nghị (nếu có) theo địa chỉ: Phòng Quản lý Đầu tư & Hợp tác quốc tế – Sở Công Thương, số 9 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, điện thoại (0225) 3951056 hoặc gửi qua email: congthuong.xnk@haiphong.gov.vn để tổng hợp (liên hệ: chuyên viên Vũ Ngọc Hiếu, điện thoại: 0913 066 843).