Tổ chức ngày hội tư vấn, hỗ trợ thủ tục đăng ký kinh doanh và đầu tư

Sáng ngày 12/8/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Ngày hội tư vấn, hỗ trợ thủ tục đăng ký kinh doanh và đầu tư tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt – Tiệp. Ông Nguyễn Hoàng Long – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã khai mạc Ngày hội.

Ông Nguyễn Hoàng Long, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng phát biểu khai mạc

Tham dự Ngày hội là các nhà đầu tư, người dân, hộ kinh doanh có nhu cầu tìm hiểu thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp và đầu tư; các doanh nghiệp, nhà đầu tư đang gặp khó khăn trong quá trình đăng ký kinh doanh trực tuyến hoặc có nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Hướng dẫn các doanh nghiệp tham dự quét mã QR

Đối với lĩnh vực đăng ký kinh doanh, các nội dung tập trung vào những vấn đề thiết thực như tư vấn, hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; thủ tục chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp; thực hiện tạo lập, đăng ký tài khoản đăng ký kinh doanh để đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

Bàn tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp về thủ tục đăng kí kinh doanh thành lập doanh nghiệp

Hướng dẫn doanh nghiệp mới thành lập triển khai các nội dung cần thiết sau khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như thực hiện góp vốn điều lệ; lập sổ đăng ký cổ đông, sổ đăng ký thành viên; cấp giấy chứng nhận cổ phiếu, giấy chứng nhận phần vốn góp.

Cán bộ sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp trực tiếp

Trong lĩnh vực đăng ký đầu tư trong nước và nước ngoài, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tư vấn, hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục đầu tư, tạo lập, đăng ký tài khoản đăng ký đầu tư để đăng ký đầu tư qua mạng thông tin điện tử; triển khai các nội dung cần thiết sau khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như tạo tài khoản báo cáo tình hình thực hiện dự án trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư, chế độ báo cáo định kỳ cùng các biểu mẫu báo cáo theo quy định. Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã giới thiệu và tư vấn các khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp cơ bản theo Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của thành phố; các khóa đào tạo hỗ trợ chuyên sâu trong chế biến, quản trị sản xuất của doanh nghiệp.

Cán bộ sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp trực tiếp

Trong Ngày hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ cho gần 200 cá nhân, nhà đầu tư và doanh nghiệp về thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư cũng như giải đáp các vướng mắc liên quan đến lĩnh vực kế hoạch và đầu tư./.