Chương trình: “Hội nghị Gặp gỡ Hàn Quốc”

Kính gửi Quý Doanh nghiệp!
Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông tin tới Quý Doanh nghiệp về chương trình Hội nghị Gặp gỡ Hàn Quốc diễn ra từ ngày 17 đến 18/5/2023 tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Quý Doanh nghiệp quan tâm, vui lòng đăng ký theo form được đính kèm, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư qua đầu mối: Ms. Vũ Thị Thu Hiền – ĐT: 0911.112.186

Trân trọng!

di-2625-VP-KTDN.signed