Thủ tục thực hiện sau khi cấp GCNĐKĐT

Để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, sau khi được cấp/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đề nghị nhà đầu tư lưu ý thực hiện một số nội dung sau:

  1. Báo cáo tài chính: Nộp hàng năm, sau khi kết thúc năm tài chính(Thời hạn: Quý I năm sau năm tài chính).
  2. Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư (theo Mẫu số 1 và Mẫu số 2 gửi kèm).Mẫu 1 và mẫu 2. Quy định tại Điều 100 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư Nghị định .Nộp 1 năm 2 lần: Báo cáo 6 tháng và cả năm.(Thời hạn: Trước ngày 10/7 và trước 10/02 của năm sau).
  3. Báo cáo tình hình thực hiện dự án (báo cáo trực tuyến tại Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư:https://fdi.gov.vn/).Quy định tại Điều 102 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư Nghị định 31/2021
    • Bước 1: Doanh nghiệp điền thông tin vào form đăng ký tạo tài khoản (theo Mẫu 3 gửi kèm)Mẫu 3 , gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư
    • Bước 2: Sau khi được cấp tài khoản, thực hiện báo cáo trên hệ thống định kỳ theo quý, năm. Chi tiết video hướng dẫn các bước thao tác. Nhấn vào phần video hướng dẫn/ Video hướng dẫn doanh nghiệp báo cáo online

   (Thời hạn: Trước ngày 10 tháng đầu của quý sau. Trước 31/3 năm sau năm báo cáo).

*Lưu ý:

  • Form đăng ký tạo tài khoản: Gửi bản cứng về Sở Kế hoạch và Đầu tư cho cán bộ phụ trách dự án hoặc Phòng Kinh tế đối ngoại.
  • Báo cáo tài chính và báo cáo giám sát: Để tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại/chuyển phát cho doanh nghiệp và nhằm thực hiện chương trình Chuyển đổi số, đề nghị nhà đầu tư/doanh nghiệp nộp bản scan cho cán bộ phụ trách. Bản chính của báo cáo được lưu tại doanh nghiệp; trong trường hợp cần thiết, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ yêu cầu cung cấp để đối chiếu.
  • Trường hợp không tuân thủ quy định về các chế độ báo cáo trên đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 10, Điều 15 Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.
  • Trường hợp cần sự hỗ trợ, hướng dẫn chi tiết, đề nghị liên hệ cơ quan đầu mối về đầu tư:
   – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng (Phòng Kinh tế đối ngoại, số điện thoại: 0225 3841008 hoặc 0225 3842307).
   – Cán bộ phụ trách dự án:
   Họ và tên: VŨ THỊ THU HIỀN
   Số điện thoại : 0911.112.186
   Họ và tên: Phạm Hồng Minh
   Số điện thoại: 0966798369
  • Xem chi tiết file gửi kèm