TÌNH HÌNH THU HÚT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Từ đầu năm 2023 đến ngày 13/3/2023, tổng thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên toàn thành phố đạt 381,35 triệu USD, bằng 78,12% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 17,74% kế hoạch thu hút 2023. Trong đó: Cấp mới 15 dự án đầu tư với số vốn cấp mới là 114,64 triệu USD; Điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 09 lượt dự án với số vốn đầu tư tăng thêm 262,77 triệu USD; Thu hút thông qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp 03 lượt nhà đầu tư, số vốn đầu tư đăng ký 3,94 triệu USD. Tính đến ngày 13/3/2023, trên địa bàn thành phố có 858 dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng số vốn đầu tư đăng ký 24,87 tỷ USD

Tổng thu hút vốn đầu tư nước ngoài toàn thành phố 3 tháng đầu năm.

 

Thực hiện: Kim Oanh