Danh sách doanh nghiệp đăng kí kinh doanh tháng 2 năm 2023

STT Tên doanh nghiệp Mã số doanh nghiệp Loại hình doanh nghiệp
1 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VĂN HỒNG PHÚC 0202103287 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
2 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ BẢO MINH 0202074614 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
3 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ V.M.S 0201901452 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
4 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐỨC TUẤN 0201639702 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
5 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯNG AN PHÁT 0201981497 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
6 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TIẾN LINH 0202025712 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
7 CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH THIỆN 0200615723 Công ty cổ phần
8 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐẤT CẢNG 0201783738 Công ty cổ phần
9 CÔNG TY TNHH MAY 195 0202090704 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
10 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI BIỂN HOÀNG ĐĂNG 0202060509 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
11 CÔNG TY TNHH MẬU DỊCH QUỐC TẾ KIM OANH 0202034259 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
12 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TOÀN LỘC 0201980084 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
13 CÔNG TY TNHH ĐẠI AN TIẾN 0201932210 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
14 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DANDELION 0202042891 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
15 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI LÊ NGUYỄN 0201578249 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
16 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI & DU LỊCH MẠNH THẮNG 0201739873 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
17 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TPP 0201863334 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
18 CÔNG TY TNHH VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ANH HƯNG 0201874255 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
19 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT NHẬT MINH 0200818441 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
20 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI MAI ÁNH DƯƠNG 0201876301 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
21 CÔNG TY TNHH GIA VỊ THIÊN HƯƠNG 0202102438 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
22 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI SAKURA 0201981264 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
23 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC HẢI 0201401227 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
24 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THUẬN PHÁT 0200610852 Công ty cổ phần
25 CÔNG TY TNHH NHỰA KIM LOẠI KATSUSHIKA (VIỆT NAM) 0201721227 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
26 CÔNG TY TNHH THẠC TRÂN 0202088303 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
27 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN KINH DOANH THAN HOÀNG PHƯƠNG 0201392212 Công ty cổ phần
28 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ MỸ HƯNG 0200662748 Công ty cổ phần
29 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MAY THỜI TRANG 0201624248 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
30 CÔNG TY TNHH VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DƯƠNG ANH PHÁT 0202113831 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
31 CÔNG TY CỔ PHẦN HP SAO VÀNG 0202024740 Công ty cổ phần
32 CÔNG TY TNHH XNK QUỐC TẾ ĐÔNG ÂU 0202012061 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
33 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH TIẾN THÀNH 0202110527 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
34 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH KỶ NGUYÊN XANH 0202002190 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
35 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HƯNG LONG 0201048964 Công ty cổ phần
36 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VƯỢT DŨNG TIẾN 0201731786 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
37 CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO SẢN XUẤT CƠ KHÍ AN NGUYÊN 0202086810 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
38 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HOÀNG AN KHANG 0202066490 Công ty cổ phần
39 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH TRƯỜNG 0201789810 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
40 CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM SẢN ANH ĐỨC 0201307048 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
41 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN BẮC HẢI 0202030769 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
42 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÂM TÚ 0201764735 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
43 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN MẠCH 0202104890 Công ty cổ phần
44 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ HT 0201788817 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
45 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHẬT MINH THÀNH 0202034876 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
46 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MẠNH HÙNG HẢI PHÒNG 0201174870 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
47 CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP PHONG ĐỨC 0201913641 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
48 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁ VIỆT ĐỨC 0201821849 Công ty cổ phần
49 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM TIẾN 0201864909 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
50 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THANH BÌNH 0200559437 Công ty cổ phần
51 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI A.K 1948 0201137117 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
52 Công ty trách nhiệm hũu hạn tin học – viễn thông n.s.t 0200629902 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
53 CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN SAIGON 0201749913 Công ty cổ phần
54 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP ĐẠI SƠN 0202097410 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
55 CÔNG TY TNHH ĐỨC THÀNH NGUYÊN 0201650921 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
56 CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO VỆ ĐẠI PHÁT 0202049248 Công ty cổ phần
57 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI BA DUY 0201565715 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
58 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT & DỊCH VỤ HÀNG HẢI THIÊN BẮC 0201639276 Công ty cổ phần
59 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI MAI LÝ 0202098929 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
60 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI NAM KHÁNH 0202088141 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
61 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HOÀNG PHONG 0202087236 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
62 CÔNG TY TNHH TM-DV TRƯỜNG PHÚC 0202066772 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
63 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG – KID TALENT 0202049583 Công ty cổ phần
64 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI THÀNH ĐẠT 0202011029 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
65 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ H2O 0202110816 Công ty cổ phần
66 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU VIỆT PHÁT PETRO 0202003444 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
67 CÔNG TY CỔ PHẦN GOLD GAME HẢI PHÒNG 0201988887 Công ty cổ phần
68 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THANG MÁY BẢO TÍN 0202087250 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
69 CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC VŨ GIA 0201746221 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
70 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MYA VIỆT NAM 0201974066 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
71 CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI THỜI TRANG THỂ THAO ADIDAS 0202085422 Công ty cổ phần
72 CÔNG TY TNHH LOGISTICS NGỌC LAN 0202004293 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
73 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC QUỲNH PHÁT 0201749487 Công ty cổ phần
74 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH TNM 0202012079 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
75 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRINH PHẠM 0202007181 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
76 CÔNG TY CỔ PHẦN PPE VIỆT NAM 0201974267 Công ty cổ phần
77 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TOPGROW 0202013114 Công ty cổ phần
78 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ EYES STORM 0201821408 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
79 CÔNG TY TNHH GANG THÉP KIM THÀNH VIỆT NAM 0201723961 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
80 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CHÍ THÀNH ĐÔNG NAM Á 0202052466 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
81 CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ VÀ THI CÔNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY GES 0201912366 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
82 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG GIANG NAM 0201826780 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
83 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI SÔNG BIỂN ĐẠI HÙNG 0201311710 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
84 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỲNH QUỲNH 0202097347 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
85 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU NÚI VOI 0200494116 Doanh nghiệp tư nhân
86 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NỘI THẤT PHƯƠNG ĐÔNG 0105517701 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
87 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƯỜNG SƠN 0200885303 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
88 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP VIỆT ĐỨC 0201854065 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
89 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ANH DŨNG 0202026226 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
90 CÔNG TY TNHH BAILEYS PET VIỆT NAM 0202059782 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
91 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THANH LOAN 0202048597 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
92 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHẬT TRUNG 0202094794 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
93 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IMME 0202064207 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
94 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỨC TÀI 0201999215 Công ty cổ phần
95 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT KẾ NHÀ ĐẸP K’HOUSE 0202099369 Công ty cổ phần
96 CÔNG TY CỔ PHẦN ICV LAND 0202093670 Công ty cổ phần
97 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN HTT 0202037669 Công ty cổ phần
98 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT HẢI PHÒNG 0200623202 Công ty cổ phần
99 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NỘI THẤT AN HƯNG 0201860301 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
100 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC THƯỞNG 0201867995 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
101 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI PHONG VÂN 0201646107 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
102 CÔNG TY TNHH MÔI GIỚI ĐẤT PHÁT 0202021041 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
103 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KĨ THUẬT NHẬT MINH 0202055354 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
104 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI PHÚ THÔNG 0201884327 Doanh nghiệp tư nhân
105 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VẬN TẢI VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN BẢO NGỌC 0202120405 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
106 Công ty tnhh thương mại hồng quảng 0200575809 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
107 Công ty tnhh thiện ý 0200291684 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
108 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN THIÊN AN 0201913835 Công ty cổ phần
109 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG VẬN TẢI HẢI PHONG 0202012417 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
110 Công ty cổ phần xây dựng thương mại phương anh 0200625217 Công ty cổ phần
111 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GREEN TRAVEL 0202101106 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
112 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẢI VIỆT 0201609137 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
113 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP PHÚ THÀNH ĐẠT 0201324445 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
114 CÔNG TY TNHH OIS VIỆT NAM 0201297054 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
115 CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ HOÀNG ĐIỀN 0201294776 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
116 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ XÂY DỰNG THÁI HƯNG AN 0201292458 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
117 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI BIỂN TIẾN PHÁT 0201259316 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
118 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ KIM LIÊN 0200826393 Công ty cổ phần
119 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại gia minh 0200827252 Công ty cổ phần
120 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ FLY UP 0201605485 Công ty cổ phần
121 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI NAM CƯỜNG 0201312859 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
122 CÔNG TY TNHH TQSC VIỆT NAM 0201300363 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
123 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THU PHƯƠNG 0201249597 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
124 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH MINH 0201211674 Công ty cổ phần
125 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU T & T 0201178120 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
126 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀNG TÍN PHÁT 0201115201 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
127 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ THANH HƯƠNG 0104372242 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
128 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN QUỐC TẾ TRƯỜNG SA 0200864871 Công ty cổ phần
129 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG VIỆT HƯNG 0200853372 Công ty cổ phần
130 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG MINH 0200728822 Công ty cổ phần
131 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THANH THỦY 0202134172 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
132 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI LOGISTICS VIMEX 0202129599 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
133 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ D&D MEDIA 0202117265 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên