Kết nối thủ tục cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện

Tiêu đề: Kết nối thủ tục cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện

 

Thành phố Hải Phòng triển khai mô hình kết nối giữa người dân, doanh nghiệp với cơ quan chính quyền trong thực hiện các thủ tục cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện

Sau khi được cấp GIấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ Phòng Đăng ký kinh doanh, một số lượng không nhỏ doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện các thủ tục cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện nhằm đảm bảo đầy đủ điều kiện khi tiến hành các hoạt động kinh doanh, tập trung ở một số lĩnh vực kinh doanh đặc thù như y tế, giáo dục, tài nguyên, xây dựng, giao thông vận tải…

Để giúp doanh nghiệp có thể nhanh chóng tiếp cận thông tin, chuẩn bị hồ sơ và tiến hành thủ tục, thành phố Hải Phòng triển khai mô hình kết nối giữa người dân, doanh nghiệp với cơ quan chính quyền trong thực hiện các thủ tục cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện. Theo đó, các đầu mối cán bộ trực tiếp thực hiện các thủ tục cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện (tên, số điện thoại lãnh đạo và chuyên viên xử lý trực tiếp) được công khai trên Chuyên mục riêng tại Cổng Thông tin điện tử của thành phố và tại website của Sở Kế hoạch và Đầu tư, từ đó các doanh nghiệp có thể dễ dàng liên lạc, tìm hiểu được các thông tin cần thiết, tiết kiệm thời gian và công sức thực hiện

Doanh nghiệp truy cập các địa chỉ sau để có thông tin chi tiết:

https://haiphong.gov.vn/Chuyen-de/Ket-noi-thu-tuc-giay-phep-kinh-doanh-co-dieu-kien.html

Thủ tục giấy phép kinh doanh có điều kiện