Khảo sát nhu cầu tham dự Hội nghị Phổ biến chính sách pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, xuất khẩu và Kết nối đầu tư – kinh doanh

Thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022; nhằm hỗ trợ phổ biến thông tin tới doanh nghiệp các quy định mới liên quan đến nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng và chuyển giao công nghệ, đồng thời cập nhật quy định mới về thủ tục hải quan đối với hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất, Sở Kế hoạch và Đầu tư dự kiến tổ chức chương trình sau:
– Tên chương trình: Hội nghị Phổ biến chính sách pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, xuất khẩu và Kết nối đầu tư – kinh doanh.
– Thời gian dự kiến: Ngày 09/11/2022; ½ ngày, bắt đầu từ 8h30’.
– Thành phần:
+ Vụ Đánh giá, thẩm định và giám định – Bộ Khoa học và Công nghệ.
+ Đại diện các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Cục Thuế, Cục Hải quan, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.
+ 75 doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI trên địa bàn thành phố hoạt động trong các lĩnh vực cơ khí chế tạo, điện tử và công nghiệp hỗ trợ.
Để Hội nghị được tổ chức thành công, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng đề nghị Quý doanh nghiệp tham gia khảo sát theo các nội dung dưới trong file đính kèm dưới đây.

PHIẾU ĐĂNG KÝ KHẢO SÁT

PHIẾU KHẢO SÁT THÔNG TIN DN VIETNAM

SURVEY