Danh sách công ty đăng ký kinh doanh tháng 7/2022

Danh sách công ty đăng kí kinh doanh tháng 7/2022

STT Tên doanh nghiệp Mã số doanh nghiệp Loại hình doanh nghiệp
1 Công ty TNHH thuơng mại vận tải và dịch vụ Dương Sơn 201046685 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
2 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DTOYS VIỆT NAM 201807259 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
3 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH TẤN THÀNH 201721611 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
4 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC LINH 201984219 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
5 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TUẤN 200734135 Công ty cổ phần
6 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DŨNG THẢO 201985283 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
7 Công ty trách nhiệm hữu hạn thắng tài 200698367 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
8 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH MINH. SHD 201902181 Công ty cổ phần
9 CÔNG TY TNHH VƯƠNG PHÁT 200667369 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
10 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI VÀ XÂY LẮP VĨNH HƯNG 200675659 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
11 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MINH HƯƠNG 201147820 Công ty cổ phần
12 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BẢO TIẾN 200425176 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
13 CÔNG TY TNHH LINH HÀ 200792419 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
14 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HIỀN ANH NGUYỄN 201984988 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
15 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ NỘI THẤT GIA HƯNG 201990854 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
16 Công ty tnhh thương mại và vận tải ht 200804664 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
17 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHƯỢNG HỒNG 201277604 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
18 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẠCH LONG VĨ 200760720 Công ty cổ phần
19 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TIẾN VỊNH 202012689 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
20 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THẮNG BẰNG 201652439 Công ty cổ phần