Chủ động ứng phó áp lực thu ngân sách

Thành ph n lc thc hin gii pháp tăng thu ngân sách để đạt kết qu cao nht.

Trong nh: Tàu bin vào làm hàng ti Cng Hi Phòng. 

 

(HPĐT)- Lũy kế 6 tháng đầu năm, ước thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành ph tăng so vi cùng k, song vn thp hơn so vi mc bình quân chung ca c nước. Vi nhiu yếu t tác động v chính sách thuế, phí, áp lc thu ngân sách đối vi ngành Thuế trong nhng tháng cui năm rt ln. Để đạt mc tiêu đề ra, Cc Thuế trin khai nhiu gii pháp, n lc, phn đấu đạt kết qu cao nht.

Rà soát, d báo chính xác ngun thu

Theo báo cáo của Cục Thuế thành phố, lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, ước thu nộp vào ngân sách nhà nước hơn 19.464 tỷ đồng, đạt 61,3% dự toán Trung ương giao, đạt 47,5% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 23,2% so với cùng kỳ. Nếu không tính thu tiền sử dụng đất, kết quả thu ngân sách 6 tháng đạt 68,9% dự toán Trung ương, 59,4% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 33,6% so với cùng kỳ. Có 8/17 khoản thu đạt từ 50% dự toán Trung ương giao, gồm khoản thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp ngoài quốc doanh; thuế thu nhập cá nhân; thuế bảo vệ môi trường; lệ phí trước bạ, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thu tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Tuy nhiên, so với dự toán HĐND thành phố giao, chỉ có 7/17 khoản thu đạt từ 50% dự toán năm. Bên cạnh đó, một số khoản thu đạt thấp so với dự toán HĐND thành phố giao, ảnh hưởng đến tiến độ thu ngân sách nhà nước, như: tiền sử dụng đất mới đạt 10,5%; thu hồi vốn và lợi nhuận đạt 34,7%; thu quỹ đất công ích đạt 24% dự toán.

Đánh giá tình hình, dự báo nguồn thu ngân sách năm 2022, theo Cục Thuế thành phố, khả năng tăng thu ở một số khu vực và sắc thuế như: tăng thu qua công tác thanh tra, kiểm tra khoảng 600 tỷ đồng; tăng thu đột biến do một số doanh nghiệp có dấu hiệu phục hồi, có kết quả kinh doanh khả quan là hơn 1.400 tỷ đồng; tăng thu lệ phí trước bạ khoảng 190 tỷ đồng; tăng thu từ thuế thu nhập cá nhân khoảng 580 tỷ đồng… Song, thực hiện chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, Quốc hội, Chính phủ ban hành nhiều chính sách miễn, giảm thuế như: giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu; giảm 2% thuế giá trị gia tăng với phần lớn các loại hàng hóa; giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước; gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022…, phần nào ảnh hưởng, làm giảm nguồn thu. Cụ thể, dự kiến số giảm thu thuế giá trị gia tăng phải nộp trong năm 2022 là 900 tỷ đồng; thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu giảm thu khoảng 1.000 tỷ đồng… Để giảm đà tăng giá xăng dầu, Bộ Tài chính vừa đề xuất Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, do đó nguồn thu từ loại sắc thuế này có thể tiếp tục giảm so với dự báo. Về khoản thu từ khu vực doanh nghiệp có sự sụt giảm lớn từ Công ty CP sản xuất và kinh doanh VinFast do doanh nghiệp chuyển từ sản xuất ôtô xăng sang ôtô điện, do đó ước khoản thu từ thuế tiêu thụ đặc biệt hụt 1.845 tỷ đồng so với dự toán Trung ương giao, hụt 3.315 tỷ đồng so với dự toán HĐND thành phố giao trong năm 2022…

Ch động, to ngun thu mang tính bn vng

Xác định rõ những khó khăn, gia tăng áp lực trong thực hiện thu ngân sách, Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Văn Trường cho biết, những tháng tiếp theo, ngành Thuế tập trung làm tốt công tác tham mưu UBND thành phố để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và các Tổ chống thất thu ngân sách, tạo sự công bằng trong nghĩa vụ thuế đối với các tổ chức, cá nhân. Cùng với tiếp tục triển khai tốt các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, Cục Thuế thành phố chủ động theo dõi sát những biến động, nhân tố ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách, từ đó kịp thời tham mưu UBND thành phố tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, từ đó thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Đồng thời, ngành Thuế tiếp tục tập trung cao triển khai hóa đơn điện tử; quyết liệt hơn trong thanh tra, kiểm tra thuế, thu hồi nợ đọng ở lĩnh vực còn thất thu như: kinh doanh vận tải, kinh doanh hàng hóa trên mạng internet, các khoản thuế nhà thầu, nhất là nhà thầu vãng lai ngoại tỉnh của các dự án trên địa bàn thành phố…

Chỉ đạo ngành Thuế trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân nhấn mạnh, bên cạnh những yếu tố khách quan từ các chính sách miễn, giảm thuế, ngành Thuế cần xác định rõ các tác động, khó khăn gây sụt giảm nguồn thu so với dự toán; tính toán kỹ một số khoản tăng thu. Trong đó, riêng với khoản thu tiền sử dụng đất, tuy 6 tháng đầu năm tiến độ triển khai đấu giá đất các dự án còn chậm, ảnh hưởng nguồn thu. Song, thời gian tới, sau khi quy hoạch chung thành phố được Chính phủ phê duyệt, thành phố tập trung chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, nhất là khu vực Bắc sông Cấm. Đây là nguồn thu lớn đối với ngân sách, tuy nhiên, ngoài nguồn thu từ đấu giá đất, Cục Thuế thành phố và các sở, ngành liên quan cần rà soát các khoản thu khác từ đất, từ đó tăng nguồn thu có tính bền vững. Ngoài ra, ngành Thuế cần nỗ lực đẩy mạnh việc thu thuế khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh, nhất là với doanh nghiệp FDI; tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế, chú trọng hơn đến nguồn thu khai thác khoáng sản và thu hồi nợ đọng…

 

Hoàng Minh – Hồng Phong
Nguồn: baohaiphong.com.vn