Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 359 (huyện Thủy Nguyên): Bảo đảm tập trung thi công, hoàn thành giải phóng mặt bằng trước 31-8-2022

Đồng chí Nguyn Đức Th, Phó ch tch UBND thành ph kim tra tình hình thc hin D án đầu tư và ci to đường tnh 359 trên địa bàn huyn Thy Nguyên..

 

(HPĐT) Sáng 1-7, đồng chí Nguyn Đức Th, Phó ch tch UBND thành ph kim tra tiến độ thc hin d án đầu tư ci to đường tnh 359 trên địa bàn huyn Thy Nguyên. Cùng đi có lãnh đạo các s, ngành, đơn v liên quan.

Đồng chí Nguyn Đức Th, Phó ch tch UBND thành ph kim tra tình hình thc hin D án đầu tư và ci to đường tnh 359 trên địa bàn huyn Thy Nguyên..

 

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ đánh giá tiến độ thực hiện dự án chậm so với yêu cầu, nhất là công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Theo yêu cầu của thành phố và cam kết trước đó của huyện với thành phố, đến cuối tháng 6-2022 phải hoàn thành GPMB, song đến nay công tác này chưa có nhiều chuyển biến. Tiến độ thi công cũng không bảo đảm yêu cầu khi nhiều đoạn tuyến có mặt bằng sạch song nhà thầu không tổ chức lực lượng thi công.

Đồng chí Nguyn Đức Th, Phó ch tch UBND thành ph kết lun cuc kim tra.

 

Trước thực tế này, đồng chí yêu cầu huyện Thuỷ Nguyên rà soát, rút kinh nghiệm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dự án, nhất là cách điều hành của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện. Đối với công tác GPMB, cần bảo đảm hoàn thành trước 31-8-2022; trong đó cần khẩn trương hoàn thành xét duyệt, tổ chức bốc thăm tái định cư cho các hộ dân đủ điều kiện được tái định cư; tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị của hộ dân. Trường hợp giải quyết hết chế độ chính sách cần lập hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất; để áp dụng biện pháp thu hồi đất phù hợp theo đúng quy định của pháp luật. Đối với công tác thi công, huyện cần đôn đốc các nhà thầu thi công, bảo đảm tiến độ theo hợp đồng; có giải pháp xử lý các nhà thầu vi phạm hợp đồng. Chia sẻ những khó khăn các nhà thầu gặp phải do giá cả nguyên vật liệu tăng, song yêu cầu các nhà thầu đề cao trách nhiệm chung trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố, tăng cường thiết bị, phương tiện, nhân lực tập trung thi công các đoạn tuyến đã có mặt bằng. Huyện Thủy Nguyên rà soát loại phân bổ nguồn vốn thực hiện dự án theo đúng nguyên tắc ưu tiên vốn cho công tác GPMB.

Mt s h dân chưa bàn giao mt bng phc v thi công d án (đon qua xã An Lư).

 

Phương tin thi công đường tnh 359 (đon qua xã Trung Hà).

 

Phương tin thi công đường tnh 359 (đon qua xã Tam Hưng).

 

Theo báo cáo của UBND huyện Thủy Nguyên, thực hiện dự án cải tạo đường tỉnh 359 (đoạn từ chân cầu Bính đến xã Trung Hà và từ xã Thủy Triều đến đường trục khu đô thị Bến Rừng), đến nay, còn hơn 400 hộ dân chưa  bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án (222 hộ đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao mặt bằng; 189 hộ chưa nhận tiền, chưa bàn giao mặt bằng). Khối lượng thi công đoạn từ chân cầu Bính đến chân cầu Xưa (xã An Lư) đạt 83% theo hợp đồng; tổng khối lượng thi công đoạn từ xã Thủy Triều đến khu công nghiệp Bến Rừng đạt khoảng 52%.

Minh Châm – Trung Kiên

Nguồn: baohaiphong.com.vn