Tập huấn triển khai Chuyển đổi số và hướng dẫn kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn trên không gian mạng cho thanh niên năm 2022

(Haiphong.gov.vn) – Sáng 6/6, Thành đoàn Hải Phòng tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Chuyển đổi số và hướng dẫn kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn trên không gian mạng cho thanh niên năm 2022.


Quang cảnh Hội nghị


Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông quán triệt tại Hội nghị


Đoàn viên thanh niên nêu câu hỏi tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đoàn viên thanh niên được Sở Thông tin và Truyền thông truyền đạt các nội dung cơ bản về chuyển đổi số, mục tiêu chuyển đổi số của thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng thời được tập huấn về kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn trên không gian mạng, qua đó giúp đoàn viên thanh niên thành phố khai thác giá trị tích cực, hữu ích từ mạng xã hội, góp phần tuyên truyền thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số cho đoàn viên thanh niên. Đoàn viên thanh niên cũng được hướng dẫn cài đặt ứng dụng Hải Phòng Smart.


Đoàn viên thanh niên dự tại Hội nghị


Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Hải Phòng Smart cho đoàn viên thanh niên

Xác định chuyển đổi số là động lực trong phát triển thành phố; là nhiệm vụ cấp bách, vừa lâu dài, vừa trọng tâm, xuyên suốt trong toàn bộ hoạt động của tuổi trẻ thành phố; các cấp bộ Đoàn tích cực phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong việc ứng dụng chuyển đổi số phục vụ việc xây dựng và phát triển thành phố.

Hoàng Tùng

haiphong.gov.vn